Ki-Aikido

Japanse
Zelfverdedigingskunst

Voor een krachtig evenwicht van lichaam & geest


 

Introductie

Letterlijk betekent Aikido de weg om te komen tot harmonie met Ki (気).

Wat Ki betekent, kan het best omschreven worden als aandachtige levenskracht: je leert dat je stabiliteit en ontspannen kracht toenemen door aandacht.

Het gaat in het Ki-Aikido om de zin ervan voor het dagelijks leven. Je leert vreedzame maar effectieve verdedigingstechnieken. Dus niet om iemand het ziekenhuis in te slaan, met alle gevolgen van dien, ook voor jezelf; maar om te gaan met dagelijkse spanningen, conflicten of alert te zijn op gevaren. Centraal staat dynamisch bewegen in harmonie met jezelf en de wereld.


De grondlegger van het Ki-Aikido is Koichi Tohei (1920 -2011) die de Ki principes van het Aikido, die in andere vormen van Aikido volgens hem onvoldoende aandacht kregen, tot de basis van het Aikido onderwijs maakt.
Het Ki-Aikido is de laatste 40 jaar in Europa verder ontwikkeld door zijn leerling Yoshigasaki.
Sinds 1989 is Yoshigasaki de leraar van Jan Baars,
de docent van Ki-Aikido Haarlem.

© 2019by Ki-Aikido Haarlem. Proudly created with Wix.com