top of page

Galerij

Het aikido is vooral geïnspireerd door zwaardtechnieken. Het belangrijkste van het aikido is niet de techniek maar het beoefenen van harmonie in conflictsituaties. In geval van conflict gaat het daarom niet om zelfverdediging maar allereerst om bescherming.
Zoveel mogelijk wordt een aanval geanticipeerd en tot een geweldloos einde gebracht door het initiatief over te nemen en degene die wil aanvallen te leiden. Eigenlijk wordt geprobeerd om een aanval niet als een aanval op te vatten maar in harmonie mee te bewegen met degene die de bedoeling heeft om aan te vallen. Aikido betekent dan ook de weg van de harmonie.
Dit wordt ook niet gebruikt om mee aan te vallen maar om een conflictsituatie mee te neutraliseren.
Aikido heeft ook een belangrijke esthetische kant van verfijning: de technieken dienen effectief maar ook harmonieus en mooi te zijn.

bottom of page