top of page

Wat is Ki-Aikido?

Jan Baars, leraar Ki-Aikido Haarlem

 

Om te begrijpen wat Aikido is, is het nuttig om de drie componenten van de Japanse term ‘Aikido’ uit te leggen. Deze drie delen zijn onderdelen van een geheel, dus ze moeten gezien worden in hun onderlinge verbondenheid. ‘Ai’ betekent kortweg ‘harmonie’ en ‘do’ betekent ’weg’; vooral in de zin van een levensweg waarbij de voortdurende perfectie van je vaardigheden en je manier van leven elkaar positief versterken. ‘Ki’ kan veel betekenissen hebben. Het ideogram (気) dat in de naam Aikido wordt gebruikt, is sterk symbolisch. Het toont de gecombineerde krachten van aarde, vuur, water en lucht: stoom die uit een kookpot met rijst komt.

Maar wat Aikido eigenlijk voor jou betekent is niet in een woordenboek te vinden. Een inspirerende traditie kan niet worden gekopieerd, maar moet steeds opnieuw worden geïnterpreteerd, aangepast van onze huidige situatie en geïntegreerd in een manier van leven. Bij Ki Aikido besteden we meer aandacht aan de ontwikkeling van Ki dan bij andere vormen van Aikido. Leerlingen leggen niet alleen examens af in het uitvoeren van aikido-technieken, maar ook in het ontwikkelen van hun Ki. Over het algemeen verwijst Ki naar ‘levensenergie’. Maar niet in de kwantitatieve of vergelijkende zin waarin van iemand kan worden gezegd dat hij meer energie heeft dan iemand anders. Ki lijkt meer op de levensenergie die we zien bij een baby die spontaan begint te ademen en te zuigen, of in knoppen die in de lente openbarsten. Ki is echter geen blinde natuurkracht, maar heeft iets te maken met het geven van een menselijke vorm aan levensenergie. In Ki aikido oefenen we de ontwikkeling van Ki bijvoorbeeld met ademhalingstechnieken die innerlijke kracht en gezondheid ontwikkelen.

 

Het is een training in zelfvertrouwen, maar in het besef dat we onszelf en anderen moeten beschermen tegen gevaar en onnodige ellende. Centraal staat het leren bewegen vanuit de kracht van je hele lichaam; niet strak of gespannen maar zo dat je de schoonheid en openheid van de beweging kunt voelen. Ki Aikido leert je niet alleen om effectief en geweldloos – en in noodgevallen met een minimum aan geweld – om te gaan met agressie maar kan ook veel voor je betekenen in het dagelijks leven buiten de dojo (oefenruimte). Vooral voor hoe je om kunt gaan met werk en privé-stress, hoe je leiding kunt geven en conflictrijke situaties kunt hanteren.

bottom of page